Derck Peters

Derck Peters was een Pekelder bakker.

Peters werd in 1673 genoemd als bakker in Pekela als gewesene swaeger van Feike Alles Clock. In datzelfde jaar kreeg rentmeester Tiassens toestemming van Burgemeesters en Raad van Groningen om het saal van Derck Peters, backer inde Peeckel, [….] met de meeste menage te doen appropeieren ten eijnde daer in bij provisie bequamenlijk gepredigt can worden … . In 1684 ontving hij 50 Car. gl. voor reparatie van sijn sael, soo voor desen in plaatse van de kercke is gebruijckt.


Eigen Gereedschappen