D. Weber

D. Weber was een Pekelder onderwijzer.

Weber was hoofd van de Chr. lagere school Doorsnee in Nieuwe Pekela als opvolger van J. Dijkhuis. Weber, die 23 jaar hoofd van deze school is geweest, is zijn loopbaan op 1 augustus 1938 begonnen. Hij vertrok in 1961 in verband met benoeming aan een Chr. ULO-school in Groningen. Weber werd opgevolgd door H. de Vlas.


Eigen Gereedschappen