Cornelis Johannes van Royen

Cornelis Johannes van Royen (Utrecht, 22 oktober 1907 - Veendam, 4 mei 1992) was een Pekelder predikant.

Biografie

Van Royen was een zoon van Willem van Royen en Gerritje Christina Schmelling. Hij was gehuwd met Hinke Kooistra uit Wonseradeel.

Van Royen was van 1945-1948 Ned. Herv. predikant in Oude Pekela. Hij kwam uit Boxum. Van Royen vond het beter dat, tengevolge van het grote meningsverschil tussen predikant en kerkvoogden, alsmede de bloedarmoede van de kerkvoogdij, die in jaren niet was te genezen, hun wegen zich moesten scheiden. Van Royen werd met ingang van 1 februari 1966 benoemd tot secretaris bij de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Hervormden.


Eigen Gereedschappen