Claas Jans

Claas Jans (ca. 1660 - begr. Nieuwe Pekela, 26 juni 1739) was een Pekelder kerkbestuurder.

Jans was eerst gehuwd met Arentje Egberts, dochter van Egbert NN en Hendrikjen Jans en daarna met Elske Berents, uit Hoorn bij Wedde.

Jans was ouderling en boekhouder van de armen in Nieuwe Pekela. Hij trad vaak op als getuige bij huwelijkscontracten, verkopingen, geldleningen enz. in zijn woonplaats. Jans heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de eerste kerk van Nieuwe Pekela in 1704. Hij kan worden beschouwd als de stamvader van een familie De Boer uit Nieuwe Pekela. Over de familie De Boer verscheen in 2009 een familiekroniek van de hand van O.C. de Boer, getiteld: Once upon a time in the North. A history of the De Boer family [uit Nieuwe Pekela].


Eigen Gereedschappen