Boele Piekes de Weerd

Boele Piekes de Weerd (ged. Oude Pekela, 13 april 1777 - Oudezijl, gem. Nieuweschans, 20 juni 1856) was een Pekelder scheepstimmerbaas.

Biografie

De Weerd was een zoon van Pieke Folkerts de Weerd en Japijn Boeles uit Oude Pekela. Hij was gehuwd met Elizabeth Klaassens de Jonge, dochter van Klaas Lodewijks en Rachel Garrels uit Oude Pekela.

De Weerd was in 1817 scheepstimmerman/baas in Oude Pekela. Op 29 juli en 5 aug. 1808 vond, op schade of bate van de insolvente boedel van Boele Piekes de Weerd en Elizabeth Klaassens [de Jonge], echtelieden, de gerechtelijke verkoop plaats van een behuizing en tuin, benevens de helling en werf, staande en gelegen te Oude Pekela, op eigen grond. De Weerd bouwde nadien enkele schepen op de werf van Jan Opheijkens in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen