Berend Sasker

Berend Sasker (Oude Pekela, 11 augustus 1919) was een Pekelder hoteleigenaar.

Biografie

Sasker was een zoon van de timmerman-aannemer in de woningbouw Jan Sasker en Berendje Mulder. Hij was gehuwd met J. Freriks.

Sasker kwam uit Oude Pekela. Hij was in de 20e eeuw jarenlang eigenaar/beheerder van het bekende hotel ‘Gemeentewapen’ op de hoek van de W.H. Bosgrastraat en de Kerklaan aldaar. In dit hotel/café hield destijds de CPN en de actiecomités in de industrie hun roerige stakingsbijeenkomsten onder leiding van Fré Meis. Het sinds ongeveer 1979 leegstaande café werd in januari 1986 gedeeltelijk door brand verwoest waarna de resterende bouwval werd gesloopt.


Eigen Gereedschappen