Barak Houwink

barach_houwink.jpg Barak Houwink (ged. Oude Pekela, 19 februari 1736 - aldaar, 4 augustus 1824) was een Pekelder predikant.

Biografie

Houwink was een zoon de schoolmeester en landmeter Derk Jan Houwink (1) en Helena Boldewijns. Hij was ongehuwd.

Houwink was predikant op het Bovenwindse eiland Sint Maarten van 1763 tot ca. 1774. Hij schonk de kerk in Oude Pekela in 1810 een Avondmaalsbeker.


Eigen Gereedschappen