Ate Tillema

Ate Tillema (Stitswert, gem. Kantens, 9 juni 1849 - Oude Pekela, 17 oktober 1900) was een Pekelder veldwachter).

Biografie

Tillema was een zoon van de dagloner Jan Ates Tillema en Grietje Simons Vegter. Hij was gehuwd met Trientje Tilbusscher, dochter van de koopman Hendrik Fredriks Tilbusscher en Catharina Pieters Vos uit Warffum.

Tillema was aanvankelijk koopman en van 1881-1900 veldwachter in de gemeente Oude Pekela. Hij werd als zodanig benoemd met ingang van 15 december 1881 op een jaarwedde van ƒ 365,00. Tillema werd in 1891 enige tijd geschorst wegens tekortkomingen en gebrek aan dienstijver.


Eigen Gereedschappen