Arend Kroeze

Arend Kroeze (Oude Pekela, 6 september 1891 - aldaar, 19 oktober 1968) was een Pekelder timmerman.

Biografie

Kroeze was een zoon van de timmerman Thomas Kroeze en Edserdina Hulzebos. Hij was gehuwd met Harmke Harkema, dochter van de arbeider Berend Harkema en Alberdina Panjer uit Oude Pekela.

Kroeze was opzichter-timmerman bij de dienst gemeentewerken in Oude Pekela van 1922-1956. Hij nam in 1956 afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Kroeze was tevens brandmeester bij de plaatselijke brandweer. Hij was eveneens actief in de vakbeweging. Kroeze ontving bij zijn vertrek de gemeentelijke erepenning van Oude Pekela en een onderscheiding van de Provinciale Brandweer Bond voor jarenlange trouwe dienst terwijl zijn naam vanwege ijver en trouwe dienst werd bijgeschreven in het gulden boek van de gemeente.


Eigen Gereedschappen