Anna Allegonda Nieland

Anna Allegonda Nieland (Oude Pekela, 17 oktober 1868 - aldaar, 7 juni 1956) was een Pekelder postkantoorhouder.

Nieland was een dochter van de schipper Lubbertus Nieland en Aaltje Schoonbeek. Zij was ongehuwd.

Nieland kwam uit Oude Pekela. Zij was werkzaam als commies-titulair bij de post- en telegraafdienst aldaar. Nieland was van 1922-1924 directeur van het post- en telegraafkantoor in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen