Andries Stolk

Andries Antonius Henricus (Andries) Stolk (‘s-Gravenhage, 27 april 1914 - Zeist, 4 juni 2000) was een Pekelder burgemeester.

Biografie

Stolk was een zoon van Arij Stolk en Margaretha Catharina Pabst. Hij was gehuwd met Gesina Maria Duetz uit Alkmaar.

Stolk werd bij Koninklijk Besluit van 29 december 1951 benoemd tot burgemeester van de gemeente Oude Pekela. Hij kwam uit Bilthoven. Daarvóór was Stolk secretaris van het parlement van Oost-Indië. In 1934 was hij vertrokken naar Indonesië. Stolk was gehuwd, lid van de PvdA en behoorde tot de Ned. Herv. kerk. De benoeming van Stolk ging in op 16 januari 1952. Op 14 oktober 1955 legde Stolk symbolisch de eerste steen voor het nieuwe gemeentehuis in Oude Pekela. Op 16 januari 1957 werd hij, met ingang van 1 april 1957, benoemd tot burgemeester van de gemeente Tiel.


Eigen Gereedschappen