Alko Berend Lammersma

Alko Berend Lammersma (geb. Winschoten, 19 augustus 1943) was een Pekelder bestuurder.

Biografie

Lammersma was een zoon van Auke Lammersma.

Lammersma was werkzaam bij het gasvoorzieningsbedrijf Vekogas in Veendam. Hij was gastechnisch inspecteur en technisch adviseur zakelijke gebruikers bij EDON/Essent in Zwolle. Lammersma was daar voorzitter ondernemingsraad. Hij was sinds 1984 lid en sinds 1986 fractievoorzitter van de PvdA in Oude Pekela. Verder was hij van 2001-2006 wethouder voor deze partij in de gemeente Pekela als opvolger van Eppo Kaldijk. Hij was lid van de Streekraad Oost-Groningen, lid van de Raad van Toezicht van Zorginstelling Oosterlengte in Winschoten, voorzitter Veilig Verkeer afd. Pekela en lid van de Verkeerscommissie gemeente Pekela. Verder was hij actief in de sportwereld in Oude Pekela. Zo was hij 10 jaar voorzitter van de plaatselijke judovereniging Zempo, zes jaar voorzitter van de Sportraad Oude Pekela en vijf jaar voorzitter van de handbalvereniging Sparta in deze plaats. Lammersma is erelid van de Sportraad Pekela. Bij zijn afscheid als wethouder werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela. Hij werd als wethouder opgevolgd door Etze Dijk.


Eigen Gereedschappen