Adam Adams

Adam Adams (Kropswolde, 5 december 1867 - Oude Pekela, 18 maart 1938) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Adams was een zoon van de landbouwer Freerk Adams en Magdalena Zuur. Hij was gehuwd met de onderwijzeres Antje Breton, dochter van de stukadoor Johan Hinrich Meijer Breton en Auke Ibelings uit Groningen.

Adams kwam op 1 mei 1888 bij het openbaar onderwijs en werd op 1 november 1894 onderwijzer aan de Oosterschool te Oude Pekela, daarbij komende uit Nieuweschans, terwijl op 1 november 1900 zijn aanstelling tot hoofd van de Westerschool (school 2) volgde. Verder was hij onderwijzer aan de Normaalschool te Oude Pekela. Adams ging op 31 oktober 1932 met pensioen en nam op 25 april 1933 afscheid van het onderwijs. Hij werd opgevolgd door Geert Geerts, hoofd van een school te Drouwenermond. In het openbaar leven bewoog Adams zich op verschillend gebied: Zo was hij onder meer oprichter en secretaris van Volksonderwijs, lid van de leesbibliotheek van het departement Nut en organist van de Ned. Herv. kerk.

Door de heer Adam Adams is een muziekinstrument uitgevonden, dat van groot belang was voor het zangonderwijs op de lagere school. Het instrument leek veel op een orgel, maar was van eenvoudiger constructie. Door een verschuifbaar klavier kon een liedje in elke toonaard gespeeld worden; met kruisen en mollen had men niets nodig. Doch vooral hierdoor muntte het instrument uit, dat het door iedere onderwijzer die nooit enig muziekinstrument had leren bespelen, terstond kon worden gebruikt. Ook de onderwijzer, die in het geheel niet kon zingen, kon nu zelf zangonderwijs geven en zich direct voor het instrument, dat de gepaste naam van ‘voorzanger’ had, plaatsen. Hij sloot de noten aan en de leerlingen zongen deze direct mee. Door de heer Adams is octrooi op het instrument aangevraagd.


Eigen Gereedschappen