Abraham Meester

Abraham Meester (Nieuwe Pekela, 18 januari 1895 - Leeuwarden, 10 juni 1984) was een geboren Pekelder onderwijzer.

Biografie

Meester was een zoon van de sluismeester Menno Meester en Antje Vos. Hij was gehuwd met de onderwijzeres Koosje Klaziena IJzer, dochter van de aannemer Jacob IJzer en Alida Janna Bosscher uit Winschoten.

Meester bezocht de dagnormaalschool in Assen en was achtereenvolgens onderwijzer in Oude Pekela en Winschoten. Daarna was hij leraar aan het instituut Hommes in Hoogezand. Meester werd in 1923 benoemd tot leraar aan de Rijkskweekschool in Leeuwarden. Hier was hij ook een aantal jaren leraar in de geschiedenis aan de gemeentelijke H.B.S. en leraar in de pedagogiek aan de Nijverheidsschool. Met ingang van 1 febr. 1944 werd Meester benoemd tot directeur van de Rijkskweekschool voor onderwijzeressen in Deventer.


Eigen Gereedschappen