A.E. Kuiper

A.E. Kuiper was een Pekelder onderwijzer.

Kuiper was in 1796 schoolmeester in het bovenste gedeelte van Nieuwe Pekela. Hij werd gelast zich stiptelijk naar de apostille van 17 november 1783 te houden, ingevolge waarvan hij de kinderen, die boven no. 30 noordkant, en no. 48 zuidkant, woonden, mocht onderwijzen, te gedragen en geen kinderen, noch in het school noch aan de huizen onderwijs te geven, welke benevens de bepaalde nummers wonen, bij verlies van de gratie.


Eigen Gereedschappen