A. Oskamp

A. Oskamp was een Pekelder onderwijzer.

Oskamp was van 1883 tot de opheffing van deze school op 1 oktober 1889 hoofd van de MULO-school in Oude Pekela. Hij was de opvolger van Kornelis Groustra. Na de opheffing van de school is Oskamp vertrokken naar Nijmegen.


Eigen Gereedschappen