A. Minnema

A. Minnema was een Pekelder directrice van een bejaardenhuis.

Biografie

Minnema was een dochter van Pieter Minnema. Zij was ongehuwd.

Minnema werd in november 1955 benoemd tot directrice van het nieuwe bejaardencentrum Clockstede in Nieuwe Pekela. Daarvóór was zij directrice van het Rust- en Weeshuis in Harlingen. Minnema werd, ingaande 1 augustus 1964, in gelijke functie benoemd aan het bejaardencentrum in Echtveld.


Eigen Gereedschappen