Wiebe Hindrik Bosgra

Wiebe Hindrik Bosgra (Warffum, 20 juli 1861 - Oude Pekela, 26 april 1944 was een Pekelder onderwijzer en wethouder.

Biografie

Bosgra was een zoon van de gemeenteontvanger Wiebe Bosgra en Henderica Helena van Leeuwarden. Hij was gehuwd met Gesiena Staal, dochter van de gemeenteontvanger Jakob Staal en Stijntje Potjewijd uit Oude Pekela.

Bosgra was onderwijzer in Oude Pekela. Hij kwam uit Leeuwarden. Bosgra werd op 26 augustus 1882 door de gemeenteraad van Oude Pekela benoemd aan de Oosterschool. Later werd hij ook „landbouwonderwijzer” in zijn woonplaats.
Bosgra was tevens ca. 25 jaar raadslid, waarvan 16 jaar wethouder aldaar van 1919-1927 en van 1931-1939. Hij was mede-oprichter van de plaatselijke afdeling van het Groene Kruis, waarvan hij vele jaren voorzitter is geweest, mede-oprichter van de Stichting Departementale Woningbouw, secretaris van 't Nut van 't Algemeen, voorzitter van de Nutsspaarbank en van de Tuinbouwcommissie. Bosgra was voorts vele jaren president-kerkvoogd van de Ned. Hervormde Gemeente en voorzitter van de Vrijzinnig Democratische Partij. Ook was hij gedurende vier jaar lid van de Provinciale Staten.1) Bosgra is de auteur van het boek Uit Pekela’s verleden.2) Hij is de tekstschrijver van het Pekelder Volkslied. Bosgra behaalde in 1898 te Wageningen zijn akte Landbouwkunde.

In Oude Pekela is een straat naar hem genoemd.

1) bron: Nieuwsblad van het Noorden; 29 april 1944.
2) W.H. Bosgra: Uit Pekela's verleden, Oude Pekela (1930)

Eigen Gereedschappen