W. Bisschop

W. Bisschop was een Pekelder onderwijzeres.

Op 2 juni 1970 was het precies 40 jaar geleden dat mej. W. Bisschop haar eerste lessen gaf aan de kleinste kinderen van de openbare lagere Theo Thijssenschool in Boven Pekela, toen nog genaamd school wijk I. De jubilerende onderwijzeres ontving haar opleiding aan de Rijkskweekschool in Winschoten, waar ze op 22 juni 1929 haar bevoegdheid als onderwijzeres kreeg. Na een aantal maanden in tijdelijke dienst in Oude Pekela en Bourtange voor de klas te hebben gestaan, volgde per 1 juni 1930 haar benoeming tot onderwijzeres in Nieuwe Pekela, waar ze op 2 juni 1930 haar werkzaamheden begon. Als hoogste blijk van waardering ontving zij bij haar afscheid in 1972 de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.


Eigen Gereedschappen