Tijtsche Boelens

Echtgenote van Feicke Alles Clocq. Op dec. 1653 genoemd als zijn weduwe.


Eigen Gereedschappen