SP Pekela

De SP groeit. En hoe. Met 45.000 leden is de SP de derde partij van Nederland. Niet alleen landelijk, ook op lokaal niveau doet de partij het goed. Pekela kent sinds 2005 een actieve afdeling. De SP doet hier dan ook voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Goed nieuws dus voor iedereen die een meer sociaal beleid wil.

De SP wil de komende jaren andere accenten leggen in Pekela en op een aantal terreinen zorgen voor een duidelijke omslag. Het is de hoogste tijd voor een eerlijker en socialere politiek. In dit verkiezingsprogramma laat de SP Pekela zien hoe dat de komende jaren gerealiseerd kan worden.

De overheid trekt zich steeds meer terug en laat steeds meer basistaken over aan de markt. De gezondheidszorg is daar misschien wel het meest duidelijke voorbeeld van. Zekerheden die eerder vanzelfsprekend waren vallen weg. De ‘markt’ kiest immers niet voor rechtvaardigheid maar voor economische wetten Als niet de democratisch gekozen overheid, maar de marktwerking de dienst uitmaakt, in wat voor soort samenleving komen we dan terecht? Als de winst van de aandeelhouders boven het algemene belang gaat, bepaalt het kortetermijndenken onze toekomst en komt een rechtvaardige samenleving in gevaar.

 • meer ‘markt’ betekent minder democratie.
 • meer ‘markt’ betekent minder eerlijke verdeling van werk en inkomen.
 • meer ‘markt’ betekent minder eerlijke verdeling van de lasten (de zwakste schouders moeten de sterkste lasten dragen.)
 • meer ‘markt’ betekent minder aandacht voor mens en milieu.
 • meer ‘markt’ betekent het recht van de dikste portemonnee.

De SP maakt zich sterk voor een socialere politiek. De partij komt op voor de zwakkeren in de samenleving. En dat doet ze niet alleen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De SP wil binnen en buiten de gemeenteraad strijden voor een socialere samenleving. Economische ontwikkeling is daarbij een absolute noodzaak, maar dan wel een gestuurde ontwikkeling. De overheid moet hier het heft in handen nemen en sterker sturend optreden. De SP wil dit doen door zich extra in te zetten voor:

 • sociale levensloopbestendige woningbouw
 • jeugdzorg en jongerenwerk
 • ouderenbeleid
 • sociaal en welzijnsbeleid en werkgelegenheid
 • meer inspraak en burgerparticipatie
 • Het is telkens weer hetzelfde liedje, mensen onder,

Eigen Gereedschappen