Sikko Willem Bos

Sikko Willem Bos (Bedum, 3 mei 1885 - Apeldoorn, 15 juli 1957) was een Pekelder predikant.

Biografie

Bos was een zoon van de predikant Thomas Bos en Aaltje Bakker. Hij was gehuwd met Tjitske Ensing, dochter van de siroopfabrikant Cornelis Ensing en Berber Westerlaan uit Groningen.

Bos was predikant bij de Gereformeerde kerk te Oude Pekela van 20 mei 1917 tot 23 mei 1920. Hij kwam uit Koudum en vertrok naar Dokkum. Bos vierde op 24 oktober 1954 zijn 45-jarig ambtsjubileum. Hij ging met emeritaat in 1950. Bos was voorzitter van de Friese afdeling van jongelingsverenigingen op Geref. grondslag en voorzitter van de Geref. Jeugdcentrale te Leeuwarden. Verder was hij president-curator van de Theologische School te Kampen.


Eigen Gereedschappen