Roelof Boers

Roelof Boers (Smilde, 11 januari 1892 - Oude Pekela, 27 dec. 1967) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Boers was een zoon van Jan Boers en Jantje Feijen uit Smilde. Hij was gehuwd met Jakoba Wedeven, dochter van de onderwijzer Roelof Wedeven en Henriƫtte Johanna Petronella Kok, eveneens uit Smilde.

Boers was hoofd van de Christelijke Lagere School te Oude Pekela. Boers behaalde in 1911 zijn onderwijsakte, werkte vervolgens in enkele plaatsen en werd in 1920 onderwijzer aan de Chr. lagere school te Oude Pekela. In 1926 werd hij hoofd van de school en in 1957 ging hij officieel met pensioen. Wegens gebrek aan onderwijskrachten is Boers ook nadien echter nog tot 1 mei 1958 actief werkzaam gebleven. Bijna 47 jaar heeft hij de moeilijke taak van het onderwijzen der jeugd vervuld, waarvan bijna 38 jaar in Oude Pekela. Na als onderwijzer in Smilde-Kloosterveen, Utrecht, Boven-Smilde, Appingedam en Oud-Schoonebeek werkzaam te zijn geweest, begon hij op 20 juni 1920 zijn loopbaan aan de christelijke school te Oude Pekela. Na vijf jaar werd hij benoemd tot hoofd. Als zodanig opgevolgd door Albert Jager uit Bellingwolde. Een bijzonderheid is dat Boers gedurende deze 47 jaar een lijst heeft bijgehouden van de namen van al zijn leerlingen. Deze lijst omvat thans ruim 2.000 namen. Boers is 25 jaar voorzitter van de AR-kiesvereniging geweest, was ouderling-scriba van de kerkenraad en voorzitter van de Chr. Oranjevereniging. Verder was hij plaatselijke kassier van de spaarbank Eigen Haard.


Eigen Gereedschappen