Rijks-Normaalschool

  • Op 1 juli 1879 worden te Oude Pekela rijksnormaallessen geopend, waarbij is benoemd tot directeur de heer A. Ufkes, hoofdonderwijzer aldaar, en tot onderwijzers de hoofdonderwijzers J. van Ham uit Blijham, J. Wegener uit Nieuwe Pekela, G.J. Hardeman uit Oude Pekela, de hulponderwijzers L. Postema en R. Wildeboer uit Oude Pekela en de hulponderwijzeres mej. M.D. Oosterhuis uit Oude Pekela.
  • De rijksnormaallessen in Oude Pekela, tot dusver behorende tot klasse B, zijn in 1896 bij ministerieel besluit verheven tot klasse A, tengevolge waarvan het aantal lesuren met 12 per week wordt uitgebreid. Bovendien zal er een vermeerdering van wekelijks 11 uren worden ingevoerd.
  • De rijksnormaallessen te Oude Pekela houden op 1 mei 1918 op te bestaan.

Eigen Gereedschappen