Rooms-Katholieke kerk

  • De Minister voor de zaken van de r.k. eredienst verleent in 1861 machtiging tot het bouwen van een r.k. kerk te Nieuwe Pekela op het perceel, kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie G, nrs. 22, 48, 49 en 627.
  • In Nieuwe Pekela vindt op 26 nov. 1862 de inwijding plaats van de nieuwe r.k. St. Bonifaciuskerk. De plannen tot oprichting van een eigen parochie in Nieuwe Pekela dateren al van 1853. Toen de aartsbisschop van Utrecht, mrg. J. Zwijsen, na het herstel (in 1853) van de bisschoppelijke hiĆ«rarchie in Nederland, in 1855 het Heilig Vormsel kwam toedienen in Oude Pekela, onder welke parochie de katholieken van Nieuwe Pekela toen nog behoorden, grepen enkele bewoners de kans aan om de bisschop hun wensen voor te leggen. Hun verzoek vond een welwillend gehoor bij de bisschop, die onmiddellijk de pastoor van Oude Pekela opdracht gaf uit te zien naar een geschikte plaats voor een nieuwe kerk. Toch duurde het nog tot 1862 voordat de plannen verwezenlijkt werden. Voorlopig zal de nieuwe kerk als bijkerk dienen van de parochie Oude Pekela. Het aantal parochianen schommelt rond de 400. Tot grens van de r.k. gemeenten Oude en Nieuwe Pekela wordt in sept. 1863 genomen de weg naar Onstwedde. Tot Nieuwe Pekela behoren 278 zielen en het gedeelte tussen de weg naar Onstwedde en de grens met Oude Pekela wordt bewoond door ca. 88 r.k. zielen.
  • In Nieuwe Pekela is men in mei 1988 begonnen met de sloop van de Sint Bonifatiuskerk. De sloop van de oude kerk was noodzakelijk geworden omdat restauratie te duur was. Op dezelfde plaats verrijst een nieuw kerkgebouw. De r.k. gemeente in Nieuwe Pekela telt in 1988 125 gezinnen.
  • De Bonifatiusparochie te Nieuwe Pekela heeft in okt. 1989 haar nieuwe kerkgebouw aan de J.R. Stuutstraat officieel in gebruik genomen.

Eigen Gereedschappen