Oude Pekela - Overledenen 1811-1942.

Overleden personen uit de voormalige gemeente Oude Pekela van 1811-1942.
Bron: Burgerlijke Stand gemeente Oude Pekela.
Dit alfabetisch gerangschikt bestand bevat de gegevens van 12.361 overledenen en is een bewerking van het originele overlijdensregister van Oude Pekela over de periode 1811-1942.
Van de overledenen zijn de volgende gegevens vermeld: naam, voornamen, plaats van geboorte, plaats van overlijden, datum van overlijden, leeftijd, beroep, ouders en partner.

Het pdf-bestand „Oude Pekela - Overledenen 1811-1942” is hier te downloaden.
Het bestand is ook in te zien op www.allegroningers.nl


Eigen Gereedschappen