Oude Pekela - Notaris Piccardt 1812-1820.

Aan het eind van 2007 verscheen een digitale samenvatting van de aktes die zijn opgemaakt door notaris Piccardt uit Oude Pekela. De aktes bestaan o.a. uit huwelijkscontracten, testamenten, verkopingen, geldleningen, inventarisaties, boedelscheidingen enz. en hebben betrekking op de periode 1812-1820 te Oude Pekela en plaatsen in Westerwolde.
Het geheel betreft honderden aktes.

Het pdf-bestand Notaris Piccardt 1812-1820 is hier te downloaden.


Eigen Gereedschappen