Oude Pekela - Voorafgaande aan de invoering van het kadaster in 1831.

In het archief van de voormalige gemeente Oude Pekela bevindt zich onder inv. nr. 175 (Stukken van Algemene aard; 06-Correspondentie; Ingekomen Stukken 1811-1941) een kopie van een notitie betreffende bovengenoemd onderwerp. In de notie wordt een aantal voorbeelden gegeven van roerende, onroerende zaken en industriële objecten op basis waarvan het kadaster de waarde ervan kon bepalen. Bij alle voorbeelden zijn tevens de eigenaren/gebruikers vermeld evenals de kadastrale nummers van de objecten.

Getranscribeerd door D. Kuil
december 2003

Het pdf-bestand „Oude Pekela - Voorafgaande aan de invoering van het kadaster in 1831” is hier te downloaden.


Eigen Gereedschappen