Oude en Nieuwe Pekela - Overleden Pekelders 1795-1915.

In onderstaand overzicht treft u inwoners aan van Oude- en Nieuwe Pekela die in de periode 1795-1815 zijn overleden. In een aantal gevallen worden ook doop en (onder)trouw vermeld.
De gegevens zijn ontleend aan advertenties en berichten uit kranten die in deze periode in stad en provincie Groningen zijn verschenen. Het gaat daarbij om:

  • Ommelander Courant (1795-1811);
  • Courant van het departement van de Wester-Eems (1811);
  • Staatkundig dagblad van het departement van de Wester-Eems (1812-1814);
  • Provinciale Groninger Courant (1814-1815).

De vermeldingen geven veelal extra informatie over leeftijd, aantal jaren getrouwd, echtgeno(o)t(e), nagelaten kinderen en doodsoorzaak.

Het pdf-bestand „Oude en Nieuwe Pekela - Overleden Pekelders 1795-1815” is hier te downloaden.


Eigen Gereedschappen