Het onderwijs te Nieuwe Pekela van 1801-1989

In 1811 waren er in Nieuwe Pekela drie scholen; één gemeenschappelijke school met Oude Pekela; de hoofdschool (Torenschool) en de school op de Doorsnee. In 1854 werd een lagere school in wijk I in gebruik genomen ten behoeve van de schoolgaande kinderen uit de Noorder- en Zuiderkolonie. In 1858 werd door de christelijke afgescheiden gemeente een bijzondere lagere school opgericht aan de Zuidwending. In 1900 werd hieraan een school voor uitgebreid lager onderwijs verbonden, die in 1928 weer werd opgeheven. In 1894 kwam er een Franse school. Vanaf 1908 konden de inwoners van Nieuwe Pekela handelsonderwijs volgen. In 1912 werd de bijzondere lagere school in wijk H geopend; eveneens in dat jaar in wijk B (Alteveer), terwijl er in 1913 nog een openbare lagere school bijkwam in wijk A. In 1918 volgde de opening van de openbare U.L.O.-school die later de naam kreeg van Willem de Zwijgerschool. In 1921 werd de christelijke school aan de Doorsnee geopend, die daarmee de vierde christelijke school werd in deze gemeente, waarna in 1931 een r.k. school volgde. In 1959 werd in Nieuwe Pekela een landbouwhuishoudschool geopend. Een jaar later volgde de ingebruikneming van een chr. lagere technische school (Talmaschool). In 1969 werden de School met de Bijbel aan de Tilstraat en de chr. school aan de Doorsnee gesloten, om vervolgens onder één dak verder te gaan. De eerste fusie in het onderwijs in Nieuwe Pekela was een feit. Een paar jaar later, in 1973, ging de r.k. lagere school St. Bonifatius de openbare lagere Klaas de Vriesschool gezamenlijk verder in één gebouw. In 1985 ontstond een scholengemeenschap door de fusie van de chr. L.T.S. (Talmaschool) en de chr. L.H.N.O.-school Prinses Wilhelmina in Stadskanaal


Eigen Gereedschappen