Nieuwe Pekela - Lidmaten 1704-1707

„Namen der ledematen van des Heeren Gemeijnte alhijr in de Nieuwe Pekel.”

Bron: Groninger Archieven, DTB Nieuwe Pekela nr. 312.
Dit bestand bevat de namen van de ledematen van de N.H. kerk te Nieuwe Pekela vanaf de oprichting van de kerk in 1704 t/m 1707 en is een bewerking van het originele lidmatenregister.
Het bestand is in htm-opmaak en kan met iedere webbrowser worden gelezen.

Het htm-bestand „Nieuwe Pekela - Overledenen 1811-1942” is hier te downloaden.


Eigen Gereedschappen