Jan Boswijk

Jan Boswijk (Nieuwe Pekela, 10 juni 1896 - Rotterdam, 3 november 1955) was een Pekelder wethouder.

Biografie

Boswijk was een zoon van de schipper Hendrik Boswijk en Lammechien Beikes. Hij was gehuwd met Riekeltje Bos, dochter van de timmerman Hendrik Bos en Jantje Krul.

Boswijk was achtereenvolgens schipper, controleur bevrachtingscommissie en ambtenaar rijksverkeersinspectie. Boswijk heeft bijna 20 jaar zitting gehad in de gemeenteraad van Oude Pekela, waarvan hij op 2 mei 1955 afscheid nam in verband met zijn benoeming bij de rijksverkeersinspectie te Rotterdam. Boswijk was een groot voorstander van de bouw van een bejaardencentrum en van de aanleg van een 1.000-ton kanaal naar Oude Pekela. Verder was hij o.a. oprichter van de schippersbond op 2 maart 1929, van 1930-1933 districtsvoorzitter van de drie noordelijke provincies, van 1935-1946 raadslid en van 6 september 1949 tot 1953 wethouder van Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen