Jacob Hendrik Bögeholtz

Jacob Hendrik Bögeholtz (Amsterdam 1868, - Nieuwe Pekela, 21 april 1912) was een Pekelder predikant.

Biografie

Bögeholtz was een zoon van Johann Hendrik Bögeholtz en Louisa Sophia Barrelmeijer. Hij was gehuwd met Anna Margaretha Brockman, dochter van Jan Heinrich Brockman en Maria Carolina Elisabeth Jutte.

Bögeholtz was predikant bij de Evangelisch-Lutherse gemeente te Pekela van 30 september 1894 tot 16 juni 1901 en van 28 mei 1905 tot aan zijn overlijden op 21 april 1912. Met de komst van dominee Bögeholtz brak een tijd aan van wederopbouw en bloei voor de gemeente. Door noeste arbeid slaagde hij er in de her en der verstrooide kudde weer bijeen te brengen. Ds. Bögeholtz behoorde tot de rechtzinnige stroming in de Evangelisch-Lutherse kerk. Principieel Luthers als hij was, vond hij, dat er eigen verenigingen en scholen zouden moeten zijn. In dat kader lag het stichten van een eigen begraafplaats voor de hand. Dat gebeurde in 1898. Ds. Bögeholtz zou er zelf begraven worden, want op zondag 21 april 1912 zakte hij tijdens het leiden van een kerkdienst op de kansel in elkaar en stierf - 44 jaar oud - korte tijd later. Tot 1938 heeft hij op de begraafplaats achter de kerk begraven gelegen om in dat jaar, op verzoek van de familie, in Amsterdam herbegraven te worden. Op 14 augustus 1938 zijn twee kostbare glas-in-loodramen, die door de kinderen van ds. Bögeholtz aan de Lutherse kerk waren aangeboden, onthuld. De ramen, die ter weerszijden van de kansel zijn aangebracht, bevatten: De ene een busteportret van ds. Bögeholtz met daaronder de woorden Ter gedachtenis van J.H. Bögeholtz, predikant dezer gemeente van 30 Sept. 1894 - 16 Juni 1901 en van 28 Mei 1905 tot de ure der dood. Bögeholtz was in 1894 gekomen van De Rijp. Hij Vertrok in 1901 naar Weesp. In 1905 kwam hij terug van Weesp. De Lutherse begraafplaats in Pekela is de enige van deze kerkgenootschap in Nederland waar nog wordt begraven.


Eigen Gereedschappen