J. Brouwer

J. Brouwer was een Pekelder onderwijzer.

Brouwer was hoofd van de Chr. school te Boven Pekela. Als zodanig werd hij op 31 maart 1925 benoemd. Hij vertrok in 1927 naar Scheveningen.


Eigen Gereedschappen