Israëlitische kerk

  • Op 3 aug. 1792 wijden de joden te Pekela hun nieuw gestichte synagoge in.
  • De Israëlitische gemeente te Oude Pekela viert op 31 aug. 1860 een plechtig feest. Het is de herinnering aan de 70-jarige stichting van hun kerkgebouw, welk gebouw thans gedeeltelijk is vernieuwd en sierlijk is opgeverfd.
  • Enige voorbijgangers bemerken op 18 sept. 1882, dat er verzakking komt in het dak van de pastorie van de Israëlitische gemeente te Oude Pekela, welk dak dan ook korte ogenblikken daarna met een geweldige slag ineen stort. Dit oude gebouw werd door het bestuur van de Israëlitische gemeente zeer slecht onderhouden en zal geheel worden afgebroken.
  • In Oude Pekela heeft op 6 sept. 1884 het plechtige inwijdingsfeest plaats van het nieuwe Israëlitisch kerkgebouw. De leiding van het ceremoniële gedeelte van deze plechtigheid was opgedragen aan de heer Vleeschhouwer, voorzanger te Groningen, en werd aangevuld door het koor dat onder leiding van de heer B. Borgesius enige godsdienstige liederen uitvoerde. Nadat een en ander was afgelopen, werd een inwijdingsrede gehouden door de WEd. Zeergel. heer I.S. Hillesum, Opperrabbijn. Hierna liet het koor zich wederom horen, waarna de heer S. Hirschel, godsdienstonderwijzer in deze plaats, een toespraak hield.
  • De katholieke jeugdbeweging te Oude Pekela is bij onderhandse aankoop in 1947 eigenaar geworden van de joodse kerk met pastorie. De joodse kerk zal t.z.t. worden ingericht als gebouw voor de katholieke jeugdbeweging in het algemeen en voor de padvinderij in het bijzonder.

Eigen Gereedschappen