Het Pekelder Daip

Het Pekelder daip mit zien broes en zien brobbels,
Zien inktzwaarde woater en griesgraauwe schoem.
Zien slierten van ballast en stinkende bobbels.
Mor mit n historie vol ere en roem.

Mor nou hedde òfdoan, deur de tied overwonnen,
Van welvoartsberaider tot misselek gedrocht.
Zien repetoatie is nou geknakt en geschonden
Allain deur zien reuk wordt er nog aan om docht.

Mor ains was dat daip de belangriekste oader
Veur t zwoare verkeer per schip of per proam.
Aanvoer en ofvoer, ontvangers, verloaders,
Joa, zo is de industrie in de Pekel ontstoan.

Febrieken en hellings, winkels en zoaken,
Ze gruiden en bluiden tot noam en tot foam.
Scheepvoart en handel, woar dei mekoar roaken,
Is altied, van ôls al, de welvoart ontstoan.

Törfschepen, stroschepen, eerappelproamen,
Tjaalken en klippers mit meel of papier,
Kapitaal en aarbaid, hier kwamen ze soamen,
En zo wör de Pekela n ploats vol vertier.

En woar t nou din zo stinkt veur de doames en heren,
Rook je ainmoal de geur van de kartonindustrie.
Kokers en boanen, ja, dat was nait te keren,
Mor je wazzen er wel aan went, want het heurde der bie.

Het Pekelder daip mit zien broes en zien brobbels,
Gain schip en gain snikke schuurt om nou meer schoon.
Hai ligt nou in ruste, vol stinkende bobbels,
Want zien rol is uutspeuld. Och, t is hail gewoon.

Oude Pekela, 19 sept. 1970 - R. Sissing


Eigen Gereedschappen