Gerard Brunink

Gerard Brunink (Oude Pekela, 27 maart 1947) was een Pekelder gemeente-ambtenaar.

Biografie

Brunink is een zoon van de brievenbesteller Gerrit Jan Brunink en Lammechina Stutvoet.

Brunink was gemeentevoorlichter van de gemeente Oude Pekela. Hij begon zijn ambtelijke carrière als 17-jarige bij de PTT in Den Haag. Brunink was daarna 10 jaar in gemeentelijke dienst in de havenstad Delfzijl en vervolgde zijn loopbaan in 1975 bij de gemeente Oude Pekela, zijn geboorte- en woonplaats. Sinds de herindeling in 1990, toen Oude en Nieuwe Pekela werden samengevoegd, vervult hij de functie van gemeentevoorlichter. In totaal is Brunink 46 jaar ambtenaar geweest waarvan 35 jaar in zijn woonplaats Oude Pekela. Op 1 okt. 2010 stopte hij met zijn werkzaamheden en maakte gebruik van de FPU-regeling.

Een greep uit Brunink's maatschappelijke- en bestuursfuncties: Hij is lid van verdienste van de v.v. „Noordster” in zijn woonplaats vanwege talrijke functies, waar onder 25 jaar bestuurslid (2011), trainer, elftalleider en jeugdcommissielid. Verder is hij 12 jaar voorzitter van de Bedrijfssportvereniging Oude Pekela (2011), zes jaar bestuurslid van de Sportraad in zijn woonplaats (2011), 31 jaar lid van het Groninger Christelijk Mannenkoor „Albatros”, waarvan sinds 2010 voorzitter (2011), in Nieuwe Pekela, 14 jaar bestuurslid van de Onderlinge Uitvaartmaatschappij Pekela waarvan sinds 2006 voorzitter (2011) en sinds 1983 redactioneel medewerker/correspondent voor Oude Pekela van het „Pekelder Blad” c.q. het „Streekblad”.


Eigen Gereedschappen