G.H. Boon

G.H. Boon1) was een Pekelder onderwijzer.

Boon was hoofd van de openbare school voor voortgezet gewoon lager onderwijs in Nieuwe Pekela. In december 1946 werd hem eervol ontslag verleend wegens benoeming te Delfzijl.

1) Waarschijnlijk gaat het hier om Gosse Hendrik Boon (Veendam, 1912 - Groningen, 28 december 1957). Hij was onderwijzer van beroep. Boon woonde in Delfzijl. Hij was een zoon van de boekhouder Barend Hendrik Boon en Grietje Smook. Boon was gehuwd met Talina Anna Cornelia Hekma.

Eigen Gereedschappen