G. Bouricius

G. Bourichius was een Pekelder ambtenaar.

Bourichius werd in 1875 benoemd tot ontvanger van de directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen te Oude Pekela c.a. Hij stond eerder als zodanig te Zuidhorn c.a.


Eigen Gereedschappen