Doorsneeschool

  • Christelijke school Doorsnee te Nieuwe Pekela. Op 2 juni 1921 wordt in de kerkenraadskamer van de Ned. herv. gemeente te Nieuwe Pekela door de 'Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een bijzondere school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs in de omgeving van de Doorsnee, gevestigd te Nieuwe Pekela', overeengekomen:
  1. de stichting van een vrije christelijke school;
  2. standplaats: in de omgeving van de Doorsnede.

Het eerste hoofd van de school was de heer J. Dijkhuis, die de school bijna 20 jaar heeft geleid. Vervolgens kwam de leiding in handen van de heer D. Weber, die ruim 20 jaar schoolhoofd is geweest. Vanaf 1961 is de heer De Vlas hoofd van de school.

  • De christelijke school Doorsnee te Nieuwe Pekela wordt op 4 juli 1921 officieel geopend.
  • De bijzondere school aan de Doorsneeweg te Nieuwe Pekela wordt op 29 okt. 1953, na een grondige verbouwing en modernisering, officieel geopend.
  • Op 10 okt. 1997 gaat weer een basisschool dicht in Nieuwe Pekela. Om kwart over drie draait juf De Jonge van de chr. Doorsneeschool aan de Doorsneeweg voor de allerlaatste keer de voordeur op slot. Na de herfstvakantie gaan de 20 overgebleven leerlingen over naar de chr. Groen van Prinstererschool in het centrum van Nieuwe Pekela. De Doorsneeschool fuseerde twee jaar geleden al met de Groen van Prinstererschool.

Eigen Gereedschappen