Wiepko Hummel

Wiepko Hummel (Groningen, 10 december 1897 - Winschoten, 8 maart 1968) Was een Pekelder bestuurder.

Biografie

Hummel was een zoon van de bediende Geert Hinderikus Hummel en Wiepke Huizenga. Hij was eerst gehuwd met Hilje Mulder, dochter van de arbeider Berend Mulder en de dienstbode Jantje Koning uit Scheemda en daarna met Dina de Jonge uit Oude Pekela.

Hummel was werkzaam op een strokartonfabriek in Oude Pekela. Hij was wethouder aldaar voor de PvdA van 1951-1958. Hummel was drager van de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1954 ontstond er onenigheid in de PvdA-fractie over de te benoemen wethouderskandidaat. De meerderheid van de fractie was van mening dat de reeds zittende Jan Boswijk opnieuw verkozen diende te worden maar het raadslid Wiepko Hummel meende echter dat hij een betere kandidaat was en daarom meer recht had op de wethouderszetel. Hij kreeg de steun van de CPN-fractie en werd op de betreffende raadsvergadering door de communisten gekandideerd en vervolgens met meerderheid van stemmen door de raad benoemd. Dit alles echter tegen de zin van de PvdA-fractie. Op een vergadering van de PvdA-afdeling Oude Pekela werd Hummel dan ook met grote meerderheid van stemmen geroyeerd als lid. Hummel ging hiertegen in beroep bij het hoofdbestuur van de PvdA, maar ving bot. Bij de volgende raadsverkiezingen kwam Hummel met een eigen lijst uit en kreeg twee zetels. Zijn fractiegenoot werd Jan Petzinger. Hoe het in deze raadsperiode precies is verlopen, is niet bekend maar feit is dat Petzinger en Hummel onenigheid kregen tijdens de stemming over een bepaald onderwerp. De één stemde voor, terwijl de ander tegen het voorstel stemde. Was hier sprake van opzet òf beging één van de betrokkenen een fout. Niemand zal het weten. Na deze affaire adviseerde Hummel zijn stemmers om in het vervolg toch maar weer op de PvdA te stemmen en ging men over tot de orde van de dag.


Eigen Gereedschappen