Thomas Kramer

Thomas Kramer (Opwierde, 10 maart 1879 - De Steeg, 26 februari 1964) was een Pekelder predikant.

Biografie

Kramer was een zoon van de aannemer/architect Derk Kramer en Voelkelina Blink. Hij was gehuwd met Antje Juursema, dochter van Abraham Santee Juursema en Sieuwke Robers uit Groningen.

Kramer studeerde in Groningen. Hij was predikant bij de Ned. Herv. kerk in Boven Pekela van 29 maart 1903 tot 1907. Kramer ging met emeritaat op 1 mei 1944. Hij kwam als kandidaat van Groningen en vertrok naar Slochteren. Kramer was gedurende enige jaren geestelijk verzorger van de Ned. Herv. stichtingen voor Geesteszieken te Assen en in 1940 reserve-veldprediker. Hij was verder vice-pretor van de ring Stiens van de Ned. Herv. kerk en voorzitter van de vereniging Het Groene Kruis in Berlikum.


Eigen Gereedschappen