Petrus Johannes Huisinga

Petrus Johannes Huisinga (Oude Pekela, 25 december 1770 - aldaar, 6 september 1857) was een Pekelder bestuurder.

Biografie

Huisinga was een zoon van de koopman Johannes Wolterus Huisinga en Margaretha Haitzema. Hij was gehuwd met Trijntje Scholtens, dochter van de logementhouder Hindrik Scholtens en Geertje ter Hazeborg uit Winschoten. Hun huwelijk bleef kinderloos.

Huisinga was koopman, reder en eerste maire/burgemeester van 1811-1850 van Oude Pekela. Hij was in 1805 één van de mede-oprichters van het Departement Pekela van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Huisinga en zijn echtgenote zijn begraven op het kerkhof bij de Ned. Herv. kerk in Oude Pekela.

Vóórdat Huisinga zijn bestuurlijke functie vervulde, was hij koopman in de tabakshandel. In 1817 verkocht hij: ‘een wel ter nering staande, en tot vele en onderscheidene affaires zeer geschikte koopmansbehuizing, in welke meer dan 20 jaren de tabaks- en kruideniersnegotie met zeer goed succes is uitgeoefend; zijnde deze behuizing voorzien van een fraai behangen voorkamer, met een uitmuntende marmeren schoorsteenmantel en houten vloer; voorts van een zeer ruim voorhuis, met een kantoor, kelderkamer, grote kelder en fraaie achterkamer, regenbak met koperen kranen en zerken gootsteen, groot stookhuis, turfschuur en bleekveld; benevens een schone, na de Engelse smaak aangelegde, tuin, voorzien van vele fijne vruchtdragende bomen, staketsel en broeibak; als mede een groot daar nevens staande en voor enige jaren nieuws getimmerd pakhuis van twee verdiepingen, waarin stalling voor twee paarden en hooizolder, alles staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, beneden het eerste verlaat, gequotificeerd met no. 755, in eigendom wordende bewoond en gebruikt bij de koopman P.J. Huisinga en vrouw.’ Ook in 1838 verkoopt Huisinga een ‘nette en zindelijke koopmansbehuizing met pakhuis en zeer bevallige tuin’, in Oude Pekela, bij het benedenste verlaat, waarin door hem vele jaren, onder het wapen van ‘de Americaan’ de tabakskerverij en kruideniersaffaire met goed succes was uitgevoerd. Het huis was grotelijks vernieuwd en bevatte tal van vertrekken. Het pakhuis was zo goed als nieuw.


Eigen Gereedschappen