Nanno Mulder

Nanno Mulder (Veendam, 7 februari 1861 - Den Haag, 31 mei 1938) was een Pekelder ptt-ambtenaar.

Biografie

Mulder was een zoon van de landbouwer Reinhart Hinderikus Mulder en Marchien Albertus Doornbos. Hij was gehuwd met Petronella Jonker, dochter van de huisbediende Gerrit Jonker en Trijntje Eijsma uit Leeuwarden.

Mulder was hoofdinspecteur van de Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Hij trad op 1 mei 1881 als surnumerair in dienst bij de P.T.T. in Nieuwe Pekela. Op 1 juni 1883 werd hij aangesteld tot commies vierde klasse in Amsterdam, waarna hij op 15 april 1884 overgeplaatst werd naar Leeuwarden en op 15 januari 1888 naar Assen. Op 1 juni 1889 werd hij bevorderd tot commies derde klasse. Op 16 mei 1890 werd hij benoemd tot directeur van het postkantoor in Lemmer en op 15 juli van hetzelfde jaar tot directeur van het Post- en Telegraafkantoor in Den Haag. Op 16 februari het jaar daarop werd hij directeur van het Post- en Telegraafkantoor in Hoogeveen en op 1 augustus 1904 bekleedde hij deze functie in Hoogezand. Op 1 juni 1913 werd hij aangesteld tot inspecteur van de P.T.T. in Amsterdam, waarna hij op 1 juni 1922 benoemd werd tot inspecteur in algemene dienst bij het Hoofdbestuur van de P.T.T. in Den Haag. Op 1 oktober van hetzelfde jaar werd hij tenslotte bevorderd tot hoofdinspecteur van de P.T.T. Op 1 oktober 1924 kreeg Mulder op verzoek eervol ontslag uit de dienst. De regering erkende zijn verdiensten door hem te benoemen tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mulder maakte als lid deel uit van de commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid tot beperking van het aantal hogere ambtenaren bij de P.T.T. Het stoffelijk overschot van is gecremeerd in Westerveld.


Eigen Gereedschappen