Karel Albert de Vries

Karel Albert de Vries was een Pekelder bestuurder van de Sportraad.

De Vries woont in Pekela. Hij was van 1983-2009 actief als bestuurslid van de Sportraad Pekela. De Vries werd in 1993 voorzitter van deze raad, welke functie hij 16 jaar heeft uitgeoefend. In die functie heeft hij zich op bijzondere wijze ingezet voor een goede relatie met de partnergemeente Grossefehn in Duitsland. Dit heeft onder meer geleid tot intensieve uitwisseling met de zusterorganisatie in deze gemeente, mede waardoor een breed maatschappelijk draagvlak is ontstaan voor de vriendschapsbanden tussen de gemeenten Pekela en Grossefehn. Ook de Ruitersportvereniging NIOP profiteert al vanaf 1996 van zijn bestuurlijke en andere kwaliteiten. Naast het voorzitterschap was hij zowel financieel adviseur als lid van de bouwcommissies in 1998 en 2008 in het kader van de nieuwbouw en uitbreiding van de verenigingsaccomodatie. Tenslotte was De Vries negen jaar lang penningmeester van de gymnastiekvereniging Hercules in zijn woonplaats. Hij ontving voor zijn inzet in 2010 een Koninklijke onderscheiding.


Eigen Gereedschappen