Jozef Hirschel

Jozef Hirschel (geb. Oude Pekela, 26 juli 1878) was een Joodse Pekelder godsdiensonderwijzer.

Biografie

Hirschel was een zoon van de voorlezer en onderwijzer Saul Hartog Hirschel en Jeanette Machiel de Leeuw.

Hirschel is op 26 augustus 1894 geslaagd als Israƫlitisch godsdienstonderwijzer. Hij werd, met ingang van 15 juli 1905, als zodanig benoemd te Antwerpen (B).


Eigen Gereedschappen