Jan Hovius

Jan Hovius (Opende, gem. Grootegast, 7 november 1900 - Apeldoorn, 7 april 1979) was een Pekelder predikant.

Biografie

Hovius was een zoon van Derk Hovius en Ienje Dijkstra. Hij was gehuwd met Martina Daleboudt, dochter van Adriaan Daleboudt en Anna Maria Hoffman.

Hovius volgde aanvankelijk de kweekschool in Dokkum. Hij ging als 16-jarige al naar de theologische school in Den Haag. Hovius was predikant bij de Chr. Geref. kerk in Nieuwe Pekela van 20 november 1927 tot eind 1941. Hij kwam uit Sneek en vertrok naar Zwolle. Ds. Hovius was consulent over zes gemeenten. Hij was een duidelijke, rustige en didactische prediker. Hovius hield van studie en kwam tot originele tekstkeuzen en preektitels. In 1947 werd hij hoogleraar Kerkrecht en Kerkgeschiedenis aan de Theologische Hogeschool in Apeldoorn.


Eigen Gereedschappen