Jan Hilberdink

Jan Hilberdink (Groningen, 13 januari 1896 - aldaar, 30 mei 1962) was een Pekelder postbode en bestuurder.

Biografie

Hilberdink was een zoon van Koenraad Hilberdink en Jeichina Alida Hoeksema. Hij was gehuwd met Susanna de Jong, dochter van Willem de Jong en Geertje Hensen uit Winschoten.

Hilberdink was een zeer bekende ingezetene van Oude Pekela. Hilberdink had reeds in zijn jeugdjaren belangstelling voor het verenigingsleven. Hij werd toen voorzitter van de Herv. jongelingsvereniging Juventus. Later is hij jarenlang lid geweest van de kerkelijke colleges, o.a. 30 jaar diaken. Hilberdink had ook zitting in de besturen van diverse plaatselijke verenigingen. Zo was hij voorzitter van de mannenvereniging Sursum Corda, voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken en van de ijsvereniging. Ook was hij administrateur-penningmeester-bode van de in 1950 mede op zijn initiatief opgerichte Alg. Begrafenisvereniging Pekela. Hij was tevens hoofdbestuurslid van de Provinciale Bond van Begrafenisondernemingen. Hilberdink is ook acht jaar administrateur geweest van de rijkskweekschool te Winschoten. Grote bekendheid kreeg hij als mede-oprichter van de Noord. Ned. Jiu Jitsubond. In die bond bekleedde hij de functie van secretaris-penningmeester. Hilberdink, die 36 jaar brievenbesteller bij de PTT in zijn woonplaats is geweest, ontving bij zijn afscheid in 1952 van de directeur van het postkantoor, J. Bakker, een oorkonde wegens 38 jaar trouwe dienst. Verder was hij de initiatiefnemer voor het stichten van het monument voor de gevallenen in het plantsoen aan de Burg. van Weringstraat in Oude Pekela. Hilberdink overleed na een langdurige en ernstige ziekte in het Academisch Ziekenhuis in Groningen.


Eigen Gereedschappen