Jan Gerrit Heeres

Jan Gerrit Heeres (Oude Pekela, 10 september 1846 - Groningen, 20 juni 1922) was een Pekelder burgemeester.

Biografie

Heeres was een zoon van de koopman Gerrit Heeres en Eppien Kiers. Hij was gehuwd met Jantina Oostinjer, dochter van de landbouwer en vervener Rense Jacobs Oostinjer en Aaltje Everts Oosterwijk uit Nieuwe Pekela.

Heeres was aanvankelijk koopman, later was hij burgemeester van de gemeente Oude Pekela van 1894-1917. Heeres werd op 20 juni 1894 tot hoofd van deze gemeente benoemd en dit ambt is door hem waargenomen tot 1 juni 1917 toen hem op zijn verzoek ontslag werd verleend. Als burgemeester heeft hij veel gedaan tot bevordering van de gemene en gemeentelijke belangen en heeft hij zich in menig opzicht verdienstelijk weten te maken. Heeres was van 18 september 1896 tot 1913 lid van de Prov. Staten. Heeres is begraven op de algemene begraafplaats in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen