Jack Niehof

Jack Niehof was een Pekelder inwoner.

Niehof was een inwoner van Nieuwe Pekela. Hij promoveerde op 26 september 1997 aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen tot doctor in de Sociologie op z’n proefschrift Resources and Social Reproduction. De dissertatie handelt over het aspect dat kinderen uit zogenaamde goede milieus over het algemeen beter terecht komen dan kinderen uit de sociaal zwakkere milieus.


Eigen Gereedschappen